«Türkmenhimiýa» döwlet konserni «Balkanabat» ýod zawodynyň önümçilikde ulanylmaýan desgalaryny, binalaryny we beýleki emläklerini söküp aýyrmak boýunça ygtybarly potratçyny saýlap almak üçin bäsleşik yglan edýär

5 Ýanwar 2022

163

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 132-nji jaýynda ýerleşýän «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň Maýa goýumlary we düýpli gurluşyk müdirliginde bellenen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin arzalar şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Beýleki bildirişler