Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa

5 Ýanwar 2022

102

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Täze, 2022-nji ýyl bilen gutlaýaryn!

Beýleki bildirişler