«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy aşakdaky hünärler boýunça ökde hünärli dalaşgärleri işe çagyrýar:

4 Ýanwar 2022

265

1. Gyýanlyda işlemek üçin amallar boýunça inžener.

Bildirilýän talaplar:

Beýleki bildirişler