«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10102078 — F-1300 kysymly buraw nasosy we simli göteriji enjam üçin ätiýaçlyk şaýlaryny getirip bermek boýunça bäsleşik yglan edýär

8 Dekabr 2021

180

Bäsleşigiň möhleti — 2022-nji ýylyň 3-nji ýanwaryna, sagat 24:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouga@eni.tm we aleksey.butenko@eni.tm) ibermelidir.

Beýleki bildirişler