«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawody Aşgabat şäheriniň günorta-günbatarynda Magtymguly Pyragynyň täze gurulýan ýadygärliginiň ýanynda ekilen 1600 (bir müň alty ýüz) düýp köpýyllyk bag nahallaryna ideg etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

3 Dekabr 2021

178

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 92-42-91, 861-19-63-67.

Beýleki bildirişler