«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № PR1003784 — Skwažinalarda (sapphire) gazylyp alnanlary paýlamak boýunça maksatnamalary we SIM (maglumatlary dolandyryş ulgamy) programma üpjünçiligine degişli öňüni alyş tehniki hyzmaty ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär

2 gün öň

18

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 20-nji dekabryna, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: Mekan.allaberdiyev@eni.tm we moez.sdouga@eni.tm) ibermelidir.

Beýleki bildirişler