Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

19 Noýabr 2021

42

Lot № 51 — «Lukmançylyk enjamlary» önümçilik birleşigine saglygy goraýyş edaralary üçin lukmançylyk enjamlaryny, sarp ediş serişdelerini we reaktiwleri satyn almak.

Lot № 52 — Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana üçin lukmançylyk enjamlaryny we sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Beýleki bildirişler