Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harydy satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

18 Noýabr 2021

142

Lot № 50 — Merkezi patologik anatomiýa edarasy üçin lukmançylyk serişdelerini satyn almak.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Beýleki bildirişler