«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10098067 — Radial buraw hyzmatlaryny ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär

18 Noýabr 2021

78

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 17-nji dekabryna, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: Toyli.Geldynazarov@eni.tm;

Beýleki bildirişler