Hormatly talyplar we ene-atalar!

9 Noýabr 2021

230

Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky ýaşlary goldamak, olaryň döredijilik başlangyçlaryny höweslendirmek, hünärlerini kämilleşdirmek babatda amatly mümkinçilikleri döretmek maksady bilen, «Talyp karzy» atly bank karzyny hödürleýär.

«Talyp karzy» ýokary we ýörite orta hünär okuw mekdeplerinde bilim alýan talyplara okuwyň bahasyny tölemek üçin nagt däl görnüşde berilýär.

Beýleki bildirişler