Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň bank ulgamynyň işgärleriniň ýüzlenmesi

2 Noýabr 2021

127

Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti!

Sizi Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň milli manadynyň dolanyşyga girizilmeginiň 28 ýyllygy bilen tüýs ýürekden mähirli gutlaýarys.

Beýleki bildirişler