Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bank ulgamynyň işgärlerine we ähli halkyna

1 Noýabr 2021

68

Eziz watandaşlar!

Hormatly bank ulgamynyň işgärleri!