Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harydy satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

28 Oktýabr 2021

85

Lot № 48 — «Lukmançylyk enjamlary» önümçilik birleşigi üçin lukmançylyk kislorod ballonlaryny satyn almak.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Beýleki bildirişler