Üns beriň!

28 Oktýabr 2021

80

«Ak toprak» hususy kärhanasy Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän ýyladyşhanada oňaýly şertlerde işlemek üçin 18 — 35 ýaş aralygyndaky gyz-gelinleri işe çagyrýar.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-80-91, 39-80-50.

Beýleki bildirişler