Daşoguz welaýat häkimligi Daşoguz şäheriniň 2-nji Ýaýla köçesiniň 212-nji jaýynda düýpli abatlaýyş işlerini ýerine ýetirmek üçin potratçylary seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

21 Oktýabr 2021

53

Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan ýerli edara-kärhanalar çagyrylýar.

Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

Beýleki bildirişler