Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa

18 Oktýabr 2021

63

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidentijenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli Siziň Alyhezretiňize we türkmen halkyna tüýs ýürekden gutlaglarymy beýan edýärin.

Beýleki bildirişler