Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harydy satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

16 Oktýabr 2021

51

Lot № 47 — Türkmenistanyň Goranmak ministrligi üçin 0,7 %-li gipohlorid natriý zyýansyzlandyryş erginini satyn almak.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Beýleki bildirişler