Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Karary

14 Oktýabr 2021

87

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygy hakynda

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty karar edýär:

Beýleki bildirişler