Lebap welaýat häkimliginiň Düýpli gurluşyk dolandyrmasy şu aşakdaky desgalary barlaghana enjamlary bilen üpjün etjek potratçylary saýlap almak üçin bäsleşik yglan edýär

13 Oktýabr 2021

52

Döwletli etrabyndaky bir gije-gündizde 5000 m3 bolan lagym arassalaýjy, Köýtendag etrabyndaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 5000 m3 bolan lagym arassalaýjy, Halaç etrabyndaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 30000 m3 bolan suw arassalaýjy desgalary.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+993 422) 3-20-47, 3-00-41.

Beýleki bildirişler