“PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd” kompaniýasy aşakdaky hünär boýunça dalaşgärleri işe çagyrýar:

13 Sentýabr 2021

207

Türkmenbaşyda — Gyýanlyda işlemek üçin hünärmen (gurluşyk)

Ähli dalaşgärler özleri barada doly maglumatlary we aşakdaky bentlere degişli resminamalary bermelidir:

Beýleki bildirişler