Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy işgärlerine

11 Sentýabr 2021

43

Hormatly gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy işgärleri!

Eziz watandaşlar!

Beýleki bildirişler