Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş

10 Sentýabr 2021

244

1. LOT №422.

Ministrligiň degişli birlikleri üçin niýetlenen ýörite programma üpjünçiligini satyn almak.

Beýleki bildirişler