Daşoguz welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

13 Awgust 2020

558

Daşoguz welaýat häkimligi welaýatyň Akdepe, Görogly we Saparmyrat Türkmenbaşy etrap kazyýetleriniň täze edara binalarynyň gurluşyk-gurnama işlerini ýerine ýetirmek üçin potratçylary saýlap almak boýunça

BÄSLEŞIK

Beýleki bildirişler