Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerinde geçirilýän höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň jemleýji tapgyryna gatnaşyjylara

8 Sentýabr 2021

73

Garaşsyz ýurdumyzyň ýaş aýdymçy ýigitleri we gyzlary!

Gadyrly ýaşlar!

Beýleki bildirişler