Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

7 Sentýabr 2021

59

Lot № 44 — «Lukmançylyk enjamlary» önümçilik birleşigi üçin lukmançylyk enjamlaryny we sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot № 45 — Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Saglygy goraýyş edaralary üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Beýleki bildirişler