Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

16 Awgust 2021

67

1. LOT № 185.

Seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy instituty üçin kompýuterdir beýleki enjamlary, esbaplary hem-de ygtyýarly programmalary satyn almak.

Beýleki bildirişler