Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

15 Iýul 2021

123

Lot № 33 — Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezi üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot № 34 — Onkologiýa ylmy-kliniki merkezi üçin saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Beýleki bildirişler