Hormatly ýolagçylar!

21 Maý 2021

124

Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli «Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hasabyna gelip gowşan täze, 200 sany «TOYOTA COROLLA» kysymly döwrebap ýeňil taksi awtoulaglarynyň şäheriň ýaşaýjylaryna we myhmanlaryna ýokary hilli taksi hyzmatlaryny ýerine ýetirmek üçin şu ýylyň 25-nji maýyndan ulanyşa goýberiljekdigini habar berýäris.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 76-05-01, 76-05-02, 76-05-03.

Beýleki bildirişler