Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

16 Aprel 2021

55

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti doganym Gurbanguly Berdimuhamedowa

Mukaddes Oraza aýynyň gelmegi mynasybetli Siziň Alyhezretiňize hem-de Türkmenistanyň doganlyk halkyna tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy ýollamak meniň üçin uly mertebedir.

Beýleki bildirişler