Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

27 Mart 2021

61

1. LOT № 21.

Serhet birikmesiniň gurluşyk işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Beýleki bildirişler