Kazan howa menzili Aşgabat bilen uçuşlaryň täzeden başlanjakdygyny habar berdi

28 Ýanwar 2023
71

Kazan howa menziliniň metbugat gullugynyň habaryna görä, Kazandan Aşgabat şäherine göni uçuşlar «Türkmenistan» awiakompaniýasy tarapyndan 1-nji fewralda gaýtadan dikeldilýär.

2023-nji ýylyň mart aýynda uçuşlar meýilnama boýunça hepdede 2 gezek amala aşyrylar: