Ýurdumyzda neşe serişdelerini ýakyp ýok etmek çäresi geçirildi

6 Dekabr 2022
55

3-nji de­kabr­da Gök­de­pe et­ra­by­nyň çä­gin­de ýur­dumy­zyň har­by we hu­kuk go­raý­jy eda­ra­la­ry ta­ra­pyndan ge­çi­ri­len ýö­ri­te çä­re­le­riň do­wa­myn­da ele sal­nan ne­şe se­riş­de­le­ri­ni we bi­ka­nun ýol bi­len ge­ti­ri­len tem­mä­ki önüm­le­ri­ni ýok et­mek çä­re­si bol­dy.

Oňa Mil­li Ge­ňe­şiň Halk Mas­la­ha­ty­nyň we Mej­lisi­niň ýol­baş­çy­la­ry, Hö­kü­me­tiň, Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň ag­za­la­ry, jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ry­nyň, sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­my­nyň, köp­çü­lik­le­ýin ha­bar beriş se­riş­de­le­ri­niň we­kil­le­ri, şeý­le hem hor­mat­ly ýaşu­lu­lar gat­naş­dy­lar.

(TDH).