Ýokaryk seredeniňizde «Ak Bulut» göresiňiz gelýärmi?

6 Dekabr 2022
151

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de «Biznes reklama» gazetiniň bilelikde yglan eden
«Hoş habar» we «Hoş surat» atly bäsleşiklerine hödürlenen işlerden

Ak Bulut» Türk­me­nis­tan­da as­ma po­to­loklary ön­dürip baş­lan il­kin­ji kär­ha­nadyr. 2015-nji ýyl­da esaslan­dy­ryl­an bu kärhana ýyl­da 4000,000 inedördül metr asma potolok we 7000 tonna sinklenen metal pro­fil­le­ri­we pro­fil ak­ses­suar­la­ry­ny ön­dür­ýär.

Aýnur HUDAÝBERGENOWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy fakultetiniň 1-nji ýyl talyby