On üçünji bölüm. Sowulmaz bagtyýarlygyň müdimilik syry

6 Dekabr 2022
68

 «Ferrarisini» satan keşiş
Ar­zuw­la­ryň ama­la aş­ma­gy we yk­bal peş­ge­şi­ne eýe bol­mak ha­kyn­da he­ka­ýat
(Başlangyjy gazetimiziň geçen sanlarynda).

— Ýo­gi Ra­ma­nyň tym­sa­lyn­da­ky göwher dü­şe­len ýo­da şu ýö­rel­gä­ni ala­matlan­dyr­ýar­my?

Terjime eden: Orazmyrat MYRADOW
Beýleki habarlar