Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasy ulag boýunça bilelikdäki topary döreder

6 Dekabr 2022
59

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň anna güni geçirilen mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýa agentliginiň baş direktory Mämmethan Çakyýew ulag, üstaşyr we logistika boýunça türkmen-russiýa bilelikdäki topary döretmek we onuň türkmen bölegini guramak meýilnamalary barada Prezident Serdar Berdimuhamedowa hasabat berdi.

Hökümetara hyzmatdaşlygyň mehanizminiň çäklerinde bu toparyň döredilmegi 2022-nji ýylyň iýunynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýa agentligi bilen Russiýa Federasiýasynyň Transport ministrliginiň arasynda ulag we tranzit pudagynda hyzmatdaşlyk boýunça kabul edilen Özara düşünişmek hakynda Ähtnamada meýilleşdirilendir.

Beýleki habarlar