Küşt boýunça Türkmenistanyň çempionaty

4 Dekabr 2022
71

«7/24. tm», № 49 (132)

Paýtagtymyzdaky Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde erkekleriň we zenanlaryň arasynda küşdi çalt (rapid) hem-de çalasyn (blits) oýnamak boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi.

«7/24.tm»
Beýleki habarlar