Gadyrly okyjylar!

2 Dekabr 2022
458

2023-nji ýylyň birinji ýarymy üçin «Edebiýat we sungat» gazetiniň elektron görnüşine abuna ýazylyşygy dowam edýär. Gazetiň elektron neşirine «turkmenmetbugat.gov.tm» internet sahypasyndan we «Türkmenmetbugat» mobil goşundysynyň üsti bilen, «Merkezi gazet-žurnallar we welaýat gazetleri» atly bukja arkaly ýazylyp bolýandygyny ýatladýarys.

«Edebiýat we sungat» gazetiniň elektron neşirine abuna ýazylmak bilen siz şol bukjada ýurdumyzyň beýleki merkezi gazet-žurnallaryny we welaýat gazetlerini hem okap bilersiňiz.