Parahatçylykly ösüş — Türkmenistanyň dünýäde giňden oňlanýan teklibi

1 Dekabr 2022
79

Hormatly Prezidentimiziň parasatly tagallalary esasynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň dünýädäki şan-şöhraty parahatçylykly ösüşiň täzeden-täze şanly wakalary bilen baýlaşýar.

Gahryman Arkadagymyzyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 2729-njy noýabrynda Koreýa Respublikasyna bolan resmi saparynyň baý mazmunly wakalary hem iki dostlukly döwletiň tejribeli hyzmatdaşlygyny täze belentliklere çykaran netijeleri bilen halkymyzy egsilmez buýsanja besledi.

«Adalat».
Beýleki habarlar