Ýaýdan nyşana ok atmak: medallar has uly ýeňişlere höwes döredýär

1 Dekabr 2022
301

Temeniň gözünden ok geçirip bilen mergen pederlerimiziň mynasyp nesilleri bu gün halkara ýaryşlarda hem ukyp-başarnyklaryny ykrar etdirýärler. Ýakynda ýaýdan nyşana ok atmak boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň agzalary Gruziýanyň Batumi şäherinde geçirilen Ýewraziýanyň açyk Gran-pri ýaryşyndan medallaryň 8-si bilen gaýdyp geldiler.

Abraýly ýaryşa 8 döwletden 70-den gowrak mergen gatnaşdy. Şolaryň 8-si türkmenistanly ýaşlardyr. Olar ýaryşda altyn medallaryň ikisini, kümüş medallaryň dördüsini we iki sany bürünç medal gazandylar.

Agageldi ITALMAZOW.
«Türkmenistan».
Beýleki habarlar