Buýsanyň siz bu Watana

30 Noýabr 2022
51

Buýsanyň siz bu Watana,
Buýsanmaga hakyňyz bar.
Bolsun mydam şu topragy
Bagyş eden Hakyňyz ýar.

Buýsanyň siz bu Watana,
Keramatdyr, keremlidir.
Geçmişine göz aýlasaň,
Ärli, pirli, erenlidir.

Çerkez Esenow.