Redaksiýanyň elektron poçtasyndan: täzelikler, habarlar, wakalar

28 Noýabr 2022
232

Bagy-bossanly bilim ojagym

Ýakynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen bilelikde Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň umumy bilim berýän mekdepleriniň we mekdebe çenli çagalar edaralarynyň arasynda yglan edilen «Bagy-bossanlyga, gülzarlyga beslenen iň gowy mekdep» we «Bagy-bossanlyga, gülzarlyga beslenen iň gowy çagalar bagy» atly bäsleşiginiň etrap tapgyry geçirildi. Sarahs etrabyndaky 1-nji orta mekdepde geçirilen bäsleşigiň esasy maksady hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek syýasatyny durmuşa geçirmekde, daşky gurşawy goramak boýunça alnyp barylýan işleri wagyz etmekden, şeýle hem ýaş nesillerimizde tebigata bolan söýgini döretmekden we ekologiýa medeniýetini ösdürmekden ybaratdyr.

Beýleki habarlar