Güýzüň soňky aýy iri halkara forumlaryna beslendi

28 Noýabr 2022
74

Noýabr aýy Türkmenistanda halkara medeni forumlaryna baý bolup, olar paýtagtymyzda, şeýle hem ýurdumyzyň sebitlerinde geçirilýär.

16-17-nji noýabrda Daşoguz şäherinde türkmen we özbek halklarynyň dostluk festiwaly üstünlikli geçdi. Ol hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen geçirildi hem-de goňşy ýurtlaryň özara gatnaşyklarynyň taryhynda täze sahypany açdy.

Leýli AŞYROWA,
«Nebit-gaz».