Ýurdumyzda Täjigistan Respublikasynyň Medeniýet günleri geçirilýär

28 Noýabr 2022
53

Dost-doganlyk gatnaşyklary ösdürilýär

Hemmämize mälim bolşy ýaly, türkmen-täjik gatnaşyklary asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýar. Medeniýetiň, taryhy gymmatlyklaryň umumylygy iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň berkemegine oňyn täsirini ýetirýär. Iki ýurduň medeniýet we sungat işgärleriniň duşuşyp, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde medeni çäreleri ýokary derejede geçirmegi hem ýokarda aýdanymyza aýdyň şaýatlyk edýär.

Beýleki habarlar