Maslahat geçirildi

28 Noýabr 2022
71

Dünýä nusga göreldämiz

Golaýda TDP-niň welaýat komitetiniň, TKA-nyň welaýat birleşmesiniň hem-de welaýat kitaphanasynyň bilelikde guramagynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli “Bitaraplyk ýoly — dünýä nusga göreldämiz” atly maslahat geçirildi.

Beýleki habarlar