Wagyz-nesihat çäresi

28 Noýabr 2022
150

Edep-terbiýelilik ündeldi

Golaýda etrabymyzdaky 5-nji orta mekdebiň 10-11-nji synp okuwuçylaryň arasynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Duşuşygy TDP-niň etrap komiteti TMÝG-niň etrap geňeşi bilen bilelikde gurady. Oňa mekdebiň okuwçylary, mugallymlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri we ýaşuly nesliň wekilleri gatnaşdylar.