Türk­men-emir­lik­le­r gat­na­şyk­la­ry­nyň tä­ze döw­ri

25 Noýabr 2022
28

Ýa­kyn Gün­do­ga­ryň ýurt­la­ry bi­len hyz­mat­daş­ly­gy pug­ta­lan­dyr­mak we gi­ňelt­mek Türk­me­nis­ta­nyň da­şa­ry sy­ýa­sa­ty­nyň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­nyň bi­ri bo­lup, şun­da Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri bi­len öza­ra gat­na­şyk­la­ra aý­ra­tyn orun de­giş­li­dir. 1995-nji ýy­lyň okt­ýab­ryn­da res­mi taý­dan ýo­la goý­lan türk­men-emir­lik­ler gat­na­şyk­la­ry iki döw­le­tiň Li­der­le­ri­niň ara­syn­da soň­ky ýyl­lar­da ge­çi­ri­len iki­ta­rap­la­ýyn du­şu­şyk­lar­da ga­za­ny­lan yla­la­şyk­lar esa­syn­da hil taý­dan tä­ze de­re­jä çy­ka­ryl­ýar. Hormatly Prezidentimiziň 21-22-nji no­ýabr­da bu dost­luk­ly ýur­da ama­la aşy­ran res­mi sa­pa­ry hem köp­ýyl­lyk ne­ti­je­li hyz­mat­daş­ly­gyň hil taý­dan tä­ze de­re­je­le­re çyk­ma­gy­na giň müm­kin­çi­lik ber­di.

Mä­lim bol­şy ýa­ly, Türk­me­nis­tan bi­len Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň ara­syn­da dip­lo­ma­tik gat­na­şyk­lar 1995-nji ýy­lyň 10-njy okt­ýab­ryn­da ýo­la go­ýul­dy we 2002-nji ýy­lyň 20-nji aw­gus­tyn­da BAE-niň Türk­me­nis­tan­da­ky il­çi­ha­na­sy açyl­dy. Ge­çen ýyl­la­ryň do­wa­myn­da iki ýur­duň ara­syn­da­ky ýo­ka­ry de­re­je­dä­ki sa­par­lar we ola­ryň ne­ti­je­sin­de äh­li ugur­lar ba­bat­da gol çe­ki­len yla­la­şyk­lar iki­ta­rap­la­ýyn hyz­mat­daş­ly­gy gi­ňelt­mek üçin berk bin­ýat bol­dy. BAE Türk­me­nis­ta­nyň esa­sy söw­da hyz­mat­daş­la­ry­nyň ha­ta­ry­na gi­rip, iki ýur­duň ara­syn­da­ky ha­ryt do­la­ny­şy­gy ýyl­sa­ýyn art­ýar. Türk­me­nis­tan Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri bi­len söw­da-yk­dy­sa­dy, ýan­gyç-ener­ge­ti­ka, ulag-ara­gat­na­şyk, ma­li­ýe-bank işi, me­de­ni-yn­san­per­wer ul­gam­lar­da ýa­kyn­dan hyz­mat­daş­lyk ed­ýär. Bi­lim­le­ri we teh­no­lo­gi­ýa­la­ry, yl­my-teh­ni­ki tä­ze­çil­lik­le­ri alyş­mak, ma­ýa go­ýum­lar hem öza­ra gat­na­şyk­la­ryň mö­hüm ugur­la­ry­dyr.