Hormatly okyjylar!

24 Noýabr 2022
114

Abuna ýazylyşygy «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň bölümlerinde geçirilýär. 2022-nji ýylyň ikinji ýarymýyllygy üçin gazetiň elektron görnüşine abuna ýazylyşyk möwsüminiň dowam edýändigini habar berýäris.
«Adalat» gazetiniň elektron görnüşine «turkmenmetbugat.gov.tm» internet sahypasyndaky hem-de «Türkmenmetbugat» mobil goşundysyndaky Merkezi gazet-žurnallar we welaýat gazetleri bukjasynyň üsti bilen ýazylyp bilersiňiz.

  2022-nji ýylyň ikinji ýarymýyllygy üçin «Adalat» gazetiniň çap edilýän görnüşine abuna ýazylyşygynyň dowam edýändigini ýatladýarys.
Gazetiň 6 aýlyk ýazylyşygynyň bahasy 8 manat 10 teňňe. Gazetiň belgisi 69426.  

«Adalat».