Hormatly okyjylar!

23 Noýabr 2022
452

2023-nji ýylyň birinji ýarymy üçin «Türkmen dünýäsi» gazetiniň çap edilýän we elektron görnüşlerine abuna ýazylyşygyň dowam edýändigini habar berýäris.

Gazetimiziň elektron görnüşine «turkmenmetbugat.gov.tm» internet sahypasynda hem-de «Türkmenmetbugat» mobil goşundysynda «Merkezi gazet-žurnallar we welaýat gazetleri» bukjasyndan ýazylyp bilersiňiz. Elektron neşire abuna ýazylmak bilen baglanyşykly sowallar ýüze çykan halatynda 38-60-41 belgili telefona jaň ediň!