Özara bähbitli türkmen-emirlikler hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleri giňeldilýär

22 Noýabr 2022
1369

Türkmenistanyň Prezidenti bilen BAE-niň Prezidentiniň arasyndaky gepleşikler

Aşgabat — Abu-Dabi, 21-nji noýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Birleşen Arap Emirliklerine ugrady.