“Türkmen hemrasy” ÝGPJ tehniki enjamlary satyn almak boýunça bäsleşigiň möhletini uzaldýar

21 Noýabr 2022
74

“Türkmen hemrasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ulgamy ösdürmegiň Konsepsiýasynda” kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmek hem-de milli hemra aragatnaşyk ulgamynyň hyzmatlaryny giňeltmek maksady bilen, görkezilen tehniki enjamlary satyn almak boýunça bäsleşigiň möhletini uzaldýar

№1 - VSAT hemra aragatnaşyk stansiýalary (toplum):